NAMŲ PROJEKTAVIMAS – ETAPAI

01

ETAPAS

Projektiniai
pasiūlymai

Namų projektavimas: 1 etapas – projektiniai pasiūlymai. Pateikiami tol projektiniai pasiūlymai, kol randamas abipusis susitarimas, kad pasiūlymai tinka tolesniam darbui. Pasirašomas atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas. Sumokamas antro etapo mokestis ir pradedamas rengti techninis darbo projektas.

02

ETAPAS

Techninis darbo
projektas

Namų projektavimas: 2 etapas – techninis darbo projektas. Šiame etape kiekvieną projekto dalį atlieka tik tos srities kvalifikuoti specialistai. Paruošiame: architektūrinę dalį, konstrukcinę dalį, sklypo planus ir inžinerinę dalį. Nubraižomi visų šių dalių brėžiniai, parenkamos medžiagos. Surenkama byla, paimami užsakovo parašai, ant pagrindinių brėžinių, pasirašoma atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Sumokama likusi pinigų dalis už 3 etapą.

03

ETAPAS

Projekto derinimas
ir statybų priežiūra

Namų projektavimas: 3 etapas – galutinis patvirtinimas ir projekto derinimas info statyboje. Baigiama ruošti byla, atspausdinama jos kopija ir atiduodama užsakovui. Projektas įkeliamas į info statybą (tikrinamas per 20 d.d.). Projekto taisymas (tikrinama per 20 d.d.). Gavus pastabas, jos pataisomos greitu metu ir projektas įkeliamas pakartotiniam derinimui. Jei Esama tokių pastabų, kurių neįmanoma pataisyti pagal galiojančius teisės aktus arba užsakovas negali gauti pataisymams reikalingų dokumentų, projektas sustabdomas iki atsiras galimybė jį suderinti.

Daugiabutis Šančiuose

Gyvenamojo namo rekonstrukcija Kaune

Valgyklos restorano pastato rekonstrukcija

Gyvenamasis namas Bivylių g, Kaune

Gyvenamasis namas Kačerginėje

GYVENAMASIS NAMAS VILKAVIŠKYJE