NAMO MAKETAS 

Šiais moderniais laikais kompiuterinė grafika ir BIM modeliavimas visiškai išstumia anksčiau buvusius populiarius architektūrinius maketus. Tačiau jų svarba vis dar aktuali studijų procese, kai rengiamo projekto namo maketas įstatomas į bendrą architektūrinį maketą. Pastatų maketai naudojami ne kaip galutinis produktas, o kaip pastovaus kūrybinio proceso dalis visoje projektavimo eigoje.

MAKETAI VERSLO VYSTYMUI

 

Kita svarbi maketų pritaikymo sritis yra verslo vystytojai, kurie, kylant ekonomikai, įgyvendina vis daugiau stambių nekilnojamo turto projektų. Jų tikslas – parduoti tuos projektus žmonėms ir vaizdžiai pateikti jiems turimą medžiagą. Tada namo maketas tampa ta kalba, kurią supranta visi. Projektuotojų kontoroje esantys maketai pirkėjui padeda vaizdžiai įvertinti būsimojo buto vietą, padėtį kitų namų ir butų atžvilgiu bei visos infrastruktūros atžvilgiu.

Pastatų maketai patogiai panaudojami viešose erdvėse, kur praeina dideli srautai žmonių , pvz.: parodose, prekybos centruose. Į stiklinį sarkofagą įdėtas, preciziškai padarytas ir apšviestas namo maketas visada pritraukia žmones jį apžiūrėti iš arčiau. Matyt, kiekviename iš mūsų vis dar yra vaikas, norintis pamatyti sumažintą tikrovę.
Maketų gamybai svarbi šaka yra konkursai, kuriuose vienos srities specialistai demonstruoja savo darbus kitiems tos šakos profesionalams. Taip pat miestuose vystant stambesnius objektus, kuriant urbanistinę teritoriją, miestų architektai, patariamoji komisija KOET pasitelkia ne tik grafines priemones, bet ir konceptualų maketą.

Pagal tipus pastatų maketai yra tokie:

  • Popierinis (detalinis);

  • Kitų medžiagų (detalinis);

  • Kietų medžiagų (monolitinis);

  • Skulptūrinis (liejamas);

  • 3D maketas (spausdinamas).

Kita svarbi maketų pritaikymo sritis yra verslo vystytojai, kurie, kylant ekonomikai, įgyvendina vis daugiau stambių nekilnojamo turto projektų. Jų tikslas – parduoti tuos projektus žmonėms ir vaizdžiai pateikti jiems turimą medžiagą. Tada namo maketas tampa ta kalba, kurią supranta visi. Projektuotojų kontoroje esantys maketai pirkėjui padeda vaizdžiai įvertinti būsimojo buto vietą, padėtį kitų namų ir butų atžvilgiu bei visos infrastruktūros atžvilgiu.

Pastatų maketai patogiai panaudojami viešose erdvėse, kur praeina dideli srautai žmonių , pvz.: parodose, prekybos centruose. Į stiklinį sarkofagą įdėtas, preciziškai padarytas ir apšviestas namo maketas visada pritraukia žmones jį apžiūrėti iš arčiau. Matyt, kiekviename iš mūsų vis dar yra vaikas, norintis pamatyti sumažintą tikrovę.
Maketų gamybai svarbi šaka yra konkursai, kuriuose vienos srities specialistai demonstruoja savo darbus kitiems tos šakos profesionalams. Taip pat miestuose vystant stambesnius objektus, kuriant urbanistinę teritoriją, miestų architektai, patariamoji komisija KOET pasitelkia ne tik grafines priemones, bet ir konceptualų maketą.