PILVIŠKIŲ ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOS VARPINĖ

TIPAS: Rekonstravimas
VIETA: Pilviškiai
KOMANDA: M. Puodžiukynas, G. Kunevičiūtė, S. Šileikaitė